versie:  januari 2018
Museum Hieronder ziet u een kleine impressie van de theepotten en pijpenkoppen die in de loop van de tijd door Susan van Vliet zijn verzameld. In de kamer waar de verzameling tentoongesteld is, kunt u tevens genieten van uw ontbijt en informatie vinden over andere activiteiten en voorzieningen in de omgeving. Daarnaast is de verzameling overdag te bezichtigen voor andere belangstellenden. Let op! Dit laaste kan alleen als het rustpunt, aanwezig op het erf van de boerderij, geopend is. Hiervoor zijn geen vaste openingstijden, maar bij goed fiets- en wandelweer is het rustpunt veelal geopend.